پرداخت طلب پروپئیچ از طریق فیفا تاج: اگر سخت می‌گرفتیم، پرسپولیس نزدیک فینال آسیا نبود

0 رای