طهماسبی: به دلیل منافع ملی با عقب افتادن بازی پرسپولیس موافقت کردیم

0 رای