گرشاسبی: هواداران فقط روی بازی و حمایت از تیم متمرکز شوند

0 رای