ایزدیار: به خاطر پرسپولیس دوست دارم 6 طلا بگیرم نه 7 طلا!

0 رای