مدیر السد: بونجاح یک بازیکن خاص است اختلافی میان او و مدیران باشگاه وجود ندارد

0 رای