عالیشاه به بازی با السد می‌رسد؟ نمی‌خواهم پرسپولیس را تنها بگذارم

0 رای