سلطانی‌فر: حضور تماشاگران عامل موفقیت پرسپولیس است باید امکانات برای میزبانی شایسته فراهم شود

0 رای