خسروی طلا گرفت، همتی نقره پایان کار تکواندو با سه طلا و یک نقره

0 رای