درخشش ورزشکاران ایران در پرتاب دیسک طلا و نقره کلاس F12 به پاکباز و حیدری رسید

0 رای