مدال های نقره و برنز صدقی و حدیدی در پرتاب وزنه بانوان

0 رای