علی اصغر رواسی: امیدوار تمام وزنه‌برداران ایران مدال بگیرند

0 رای