گرشاسبی: همه بر رفع اشكالات و میزبانی شایسته پرسپولیس عزم جدی دارند

0 رای