مدیرعامل پرسپولیس: برای بازی فینال آسیا یک ستاد تشکیل شده جلسه اخیر این ستاد با حضور شخص وزیر ورزش برگزار شد

0 رای