گذشت از قصاص، پس از انداختن طناب دار به دور گردن قاتل

0 رای