کریمی: پرسپولیس نباید برای رفع ایراد‌های ورزشگاه آزادی هزینه کند تنها مشکلمان برای بازسازی کمبود اعتبار است

0 رای