دهلی نو هنوز بر روی سازوکار پرداختی پول نفت ایران کار نکرده است

0 رای