معامله محرمانه ترامپ با بن سلمان برای توقف تحقیق در قضیه خاشقچی

0 رای