مقام معظم رهبری هیچ عدولی از سیاست‌های اعلامی خود نکردند قوای سه‌گانه باید در چارچوب این سیاست‌ها گام بردارند

0 رای