صفایی: سطح دختران شطرنج‌باز نابینا در آسیا بسیار بالا رفته است

0 رای