بن‌بست‌نمایی و بحران‌نمایی بازی در زمین دشمن است منافع شخصی برخی‌ها را به «آمریکا ستایی» رسانده است

0 رای