برگزاری تمرین استقلال در غیاب 12 ملی پوش، یک مصدوم و شفر

0 رای