مقدم: یک قدم تا نقره فاصله داشتم می دانستم رسیدن به مدال طلا ممکن نیست

0 رای