عربشاهی:خط دفاع کاشیما ضعیف است ورزشگاه آزادی را برای نماینده ژاپن جهنم می‌کنیم

0 رای