امیدوار به آزادی ۷ استقلالی و ۶ پرسپولیسی در لیست کی روش شروع خوب، پایان تلخ

0 رای