وزیر اقتصاد فرانسه: برای حفظ روابط تجاری خود با ایران برنامه‌هایی ازجمله کانال تجاری ویژه داریم به آمریکا اجازه نمی‌دهیم به عنوان پلیس تجاری جهان شناخته شود

0 رای