جدایی نورافکن از شارلوا امید به استقلال بازمی گردد؟

0 رای