غیبت قائدی و بازگشت آقاخان و کریمی به تمرینات استقلال

0 رای