سرجینیو: خوشحالم که در ورزشگاه آزادی بازی می کنم دوست دارم بازهم به پرسپولیس گل بزنم

0 رای