آخرین تمرین پرسپولیس در دبی برگزار شد عالیشاه با تیم تمرین نکرد

0 رای