یکی از بیماری‌های استقلال «خبرچینی» است شفر تجربه بحران را ندارد

0 رای