پروین: ناصر و منصور که رفتند استقلال یتیم شد

0 رای