یاماتومو: گل اول را به پرسپولیس بزنیم قهرمان می شویم

0 رای