مدافع کاشیما: گل اول در دیدار برگشت، قهرمان را تعیین می‌کند

0 رای