به خاطر گزارش داورِ خاطی، بازیکن من ۳ جلسه محروم شد! هیچ توجهی به استقلال خوزستان ندارند

0 رای