یزدی به نشست خبری پیش از دیدار با نساجی نرسید

0 رای