امسال غیراز یک بازی در تمام بازی‌ها برتر از حریفان بودیم

0 رای