امسال غیراز یک مسابقه در تمام بازی‌ها برتر از حریفان بودیم

0 رای