تغییرات زیاد به استقلال لطمه زده است شفر نیاز به یک دستیار دارد

0 رای