شوک به استقلال می‌تواند جابجایی بازیکن باشد وزارت ورزش کوتاهی کرد

0 رای