پرسپولیس آنقدر خوب بوده که الان برای هوادارانش قهرمان است هیچکس نباید ناامید به ورزشگاه برود

0 رای