رسن: خستگی عامل اصلی باختمان در بازی رفت بود می‌خواهیم این جام قهرمانی در تاریخ پرسپولیس بماند

0 رای