اعلام زمان آخرین تمرین پیش از بازی پرسپولیس و کاشیما

0 رای