پرسپولیس با هوادارانش زلزله است برانکو در بازی‌های بزرگ مربی بزرگی نیست!

0 رای