حسینی:باید مقابل کاشیما همزمان گل نخوریم و گل بزنیم از هواداران می‌خواهم انرژیشان را تلف نکنند

0 رای