حفظ همزمان رحمتی و حسینی اشتباه بود مدیران استقلال اشتباه کردند

0 رای