رنگ پیراهن بازیکنان پرسپولیس و کاشیما مشخص شد

0 رای