شوجی:قهرمانی در آسیا برای ما «جام مقدس» است سبک بازی پرسپولیس مبهم خواهد بود

0 رای