استان: وقتی تیم را تحویل گرفتم مصدومان زیادی داشتیم برای پرسپولیس آرزوی موفقیت می‌کنم

0 رای