تشویق رقیب ژاپنی پرسپولیس توسط هواداران تراکتورسازی! ورزشگاه یادگار تبریز پٌر شد

0 رای