سوزوکی: تمرکز داشته باشیم می توانیم پرسپولیس را شکست دهیم

0 رای